Hiển thị một kết quả duy nhất

900.000

 • Giường: 2
 • Khách tối đa: 3
 • Diện tích: 28m2
 • Số lượng phòng: 39

1,500.000

 • Giường: 3
 • Khách tối đa: 5
 • Diện tích: 56m2
 • Số lượng phòng: 8

1,200.000

 • Giường: 2 (1m6)
 • Khách tối đa: 4
 • Diện tích: 46m2
 • Số lượng phòng: 11