Phòng Vip 2

1,200.000

  • Giường: 2 (1m6)
  • Khách tối đa: 4
  • Diện tích: 46m2
  • Số lượng phòng: 11