Phòng Vip 1

1,500.000

  • Giường: 3
  • Khách tối đa: 5
  • Diện tích: 56m2
  • Số lượng phòng: 8