Phòng thường

900.000

  • Giường: 2
  • Khách tối đa: 3
  • Diện tích: 28m2
  • Số lượng phòng: 39